About us

เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ในนาม หจก.สยาม เฟิสท์ แพ็ค โดยคุณสุนัน ไทรนนทรีย์ และ คุณปริณ ฐานรัตนชัย ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกหลากหลายรูปแบบ ให้กับหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มผลไม้กระป๋อง กลุ่มอาหารทะเลส่งออก กลุ่มขนมไทย กลุ่มขนมกรุบกรอบ กลุ่มการ์เมนท์ กลุ่มร้านค้าปลีก เป็นต้น รวมทั้งยังส่งออกผลิตภัณฑ์แก่บริษัทต่างชาติ ทั้งเอเซีย และ ยุโรป

ต่อมาในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นบริษัทจำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัท สยามเฟิสท์ กรุ๊ป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ ว่าเราจะพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการให้มีมาตรฐาน สร้างความประทับใจให้กับคู่ค้า และมุ่งสู่ระดับสากล