ฝาติดช้อนปลายส้อม

ฝาติดช้อนปลายซ้อม

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ฝาติดช้อนปลายส้อม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 85mm