ช้อนพลาสติก

ช้อนพลาสติกขนาดมาตรฐาน

รายละเอียด

ช้อนพลาสติกขนาดมาตรฐานสีขาว แข็งพิเศษ