ช้อนพับปลายส้อม

ช้อนพับปลายส้อมสีขุ่น

รายละเอียด

ช้อนพลาสติกพับได้ปลายส้อมสีขุ่น