กล่องอาหาร 500ml

กล่องอาหารใส 500ml
อุ่นในไมโครเวฟได้

รายละเอียด

กล่องอาหารใส 500 ml