ฝาพลาสติก

ฝาใสติดช้อนปลายส้อม
ฝาใสติดช้อนพับ
ฝาทึบสีทอง
ฝาใสปั๊มโลโก้
ฝาสีเหลืองปั๊มโลโก้
ฝาสีส้มปั๊มโลโก้
ฝาสีเขียวใสปั๊มโลโก้
ฝาสีน้ำเงินปั๊มโลโก้